Anasayfa » Forex ve Borsa » Borsa Tescil Ücreti Nasıl Hesaplanıyor?

Borsa Tescil Ücreti Nasıl Hesaplanıyor?

Borsa Tescil Ücreti hesaplama

Bir malın alım satımında borsa kurulan yerde borsaya tabi malların en az miktarlarının üzerinde yapılan her işlemin borsaya tescil ettirilmesi gerekir. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre Ticaret Borsası çerçevesine giren malların alım satımı ile uğraşan tacirler bulundukları bölgenin borsasına kayıt yaptırmak mecburiyetindedirler. Borsa bulunan yerlerde hangi malların alım satıma dâhil olduğu ve alım satımda uygulanacak en az miktarları belirleme yetkisi Borsa Meclisinin teklifi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığındadır.

Bir malın borsaya borsada işlem görebilmesi için belli şartları taşıması gerekir. Borsaya tescil ettirilecek malların standardizasyonunun sağlanması, Türkiye geneli ve borsa bölgesinde ticaretinin önemli ölçülerde yapılması ve tüketiminin yoğun olması, depolamaya elverişli olması, çabuk bozulan ürünlerden olmaması, uygulama gereği yaş sebze ve meyvelerden olmaması, kabuklu, iç ve tuzlu maddelerin tek çeşit olarak varsayılması ancak en az miktarlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekir.

Borsaya tescil ettirilecek her ürünün Borsa Tescil Yönetmeliği gereğince ücretlendirilmesi yapılır.

Borsa tescil ücreti hesaplama yapabilmek için alıcı ve satıcıdan en az birisinin ilgili Borsaya kayıtlı olması gerekir. Borsa tescil işlemini borsaya kayıtlı olmayanlar için vekâlet verilmesi suretiyle borsa ajanları yerine getirir. Tescil işlemi için geçerli süre alım satım işleminden itibaren 30 gündür. Bu süre içinde tescil işlemi yapılmadığı takdirde tescil ücreti yüzde 50 oranında cezayla birlikte yaptırılır.

Tescil işlemleri için alım satım beyannamesi doldurulması istenir. Beyanname üç nüsha doldurularak ilgili Borsaya teslim edilir. Tescil memuru imzaların geçerliliği, alım satım fiyatlarının uygunluğu başlıklarını inceleyerek onay verir ve numara verir. Tescil olunan işlemler muamele yöntemleriyle borsa tarafından ilan edilir.

Borsa tescil ücreti hesaplaması alım satım işlem değerinin KDV eklenmemiş net tutar üzerinden binde birinden az binde beşinden fazla olmamak üzere hesaplanır. Tescil ücreti her durumda 20000 TL’yi geçemez. Tescil ücretleri Borsa Meclisinin teklifi Bakanlık oluru ile belirlenir. Belirlenen oranlar Bakanlar Kurulu kararıyla üç katına kadar artırılabilir. Tescil ücreti kural olarak işlemi gerçekleştiren kişi tarafından peşin olarak ödenir. İhracat işlemlerinden teamüller gereği tescil ücreti alınmaz. Alım satım muamelesi yapıldıktan sonra tarafların ortaklaşa yaptıkları tescil ücretini etkileyecek değişiklikler Borsaya bildirilmek zorundadır. Bu durumda Borsa tescil ücretlerinde değişiklik yapabilir. Borsa tescil ücreti hesaplama vikipedi sayfasında Borsa başlığı altında incelenip, ayrıntılı bili sahibi olunabilir.

 

Bayilik Başvuruları

BV Bayilik Başvuru Formu

*
*
*
*
*
*
*
CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*